SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC

✔ SONG THỦ LÔ Siêu VIP Miền Bắc

✔ Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được SONG LÔ SIÊU VÍP Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

✔ Luu ý: các bạn nạp thẻ đủ 200.000 đ sẽ nhận được số ngay,có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 200.000 vnd là được

✔ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

✔ (Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 07h00 đến 18h00 mỗi ngày)

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99% ,CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY.

NGÀY SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
HÔM NAY  *
22/02/2019 60 06 ăn lô 06 x 1 #
21/02/2019 70 17 ăn lô 17 x 1
20/02/2019 37 93 Trượt
19/02/2019 52 19 ăn lô 52 x 2
18/02/2019 61 27 ăn lô 61 x 1 27 x 1
17/02/2019 32 80 ăn lô 32 x 1
16/02/2019 08 48 ăn lô 08 x 1
15/02/2019 66 65 Trượt
14/02/2019 78 39 ăn lô 78 x 2 39 x 1
13/02/2019 95 51 Trượt
12/02/2019 20 30 ăn lô 20 x 1 30 x 1
11/02/2019 15 75 ăn lô 15 x 1
10/02/2019 25 71 ăn lô 25 x 1 71 x 1
09/02/2019 44 61 ăn lô 44 x 1
08/02/2019 24 22 ăn lô 24 x 1 22 x 1
03/02/2019 63 78 Trượt
02/02/2019 22 40 ăn lô 22 x 1
01/02/2019 23 54 ăn lô 23 x 1
31/01/2019 41 54 ăn lô 41 x 2 54 x 1
30/01/2019 55 37 Trượt
29/01/2019 83 65 Trượt
28/01/2019 07 88 ăn lô 07 x 1 88 x 1
27/01/2019 29 34 ăn lô 29 x 1 34 x 1
26/01/2019 59 29 ăn lô 59 x 2 29 x 1
25/01/2019 66 09 ăn lô 66 x 1 09 x 2
24/01/2019 79 80 ăn lô 79 x 1 80 x 1
23/01/2019 59 52 ăn lô 59 x 1 52 x 1
22/01/2019 61 53 ăn lô 61 x 1
21/01/2019 35 27 ăn lô 35 x 1 27 x 1 @
20/01/2019 89 52 ăn lô 89 x 1 52 x 1
19/01/2019 66 23 ăn lô 66 x 1
18/01/2019 27 70 ăn lô 27 x 1 70 x 1
17/01/2019 80 26 Trượt
16/01/2019 12 51 ăn lô 12 x 1
15/01/2019 21 54 ăn lô 21 x 1
14/01/2019 94 72 Trượt
13/01/2019 38 89 ăn lô 38 x 1
12/01/2019 29 39 Trượt
11/01/2019 27 92 Trượt
10/01/2019 49 00 ăn lô 49 x 1 00 x 1
09/01/2019 13 82 ăn lô 13 x 1 82 x 1
08/01/2019 56 41 ăn lô 56 x 1
07/01/2019 57 04 ăn lô 57 x 1 04 x 1
06/01/2019 48 72 ăn lô 48 x 1 72 x 1
05/01/2019 61 24 ăn lô 61 x 1 24 x 2
04/01/2019 63 95 Trượt
03/01/2019 93 90 ăn lô 93 x 1
02/01/2019 93 77 ăn lô 93 x 1 77 x 2
01/01/2019 12 07 ăn lô 12 x 1 07 x 1
31/12/2018 51 86 ăn lô 51 x 1
30/12/2018 84 64 ăn lô 84 x 1
29/12/2018 21 07 ăn lô 21 x 1 07 x 1
28/12/2018 44 52 ăn lô 44 x 2
27/12/2018 94 22 Trượt
26/12/2018 02 84 ăn lô 02 x 1
25/12/2018 01 41 ăn lô 01 x 1 41 x 2
24/12/2018 20 84 ăn lô 20 x 1
23/12/2018 72 16 ăn lô 72 x 1
22/12/2018 55 46 Trượt
21/12/2018 27 95 Trượt
20/12/2018 16 23 ăn lô 16 x 1
19/12/2018 41 13 Trượt
18/12/2018 74 55 ăn lô 74 x 1
17/12/2018 17 16 ăn lô 17 x 1
16/12/2018 52 55 ăn lô 52 x 2